Ticket fare

Normal passenger fare table / passenger operating kilometer table ticket fare
OtsukiKami otsukiTanokuraKaseiAkasakaTsurushiYamura machiTsuru bunkadaigaku-maeToka ichibaHigashi katsuraMitsutogeKotobukiYoshiike onsenmaeShimoyoshida
<Chureito Pagoda>
GekkojiMt.FujiFujikyu
Highland
<Thomas Land>
Kawaguchiko
Otsuki180230310390470470570570650730890980980980104011001170
0.63.05.67.18.69.410.611.513.115.818.820.221.121.923.625.026.6
 Kami otsuki230310390390470470570650730890890980980104011001100
 2.45.06.58.08.810.010.912.515.218.219.620.521.323.024.426.0
  Tanokura2303103103903904705706507308108908909809801040
  2.64.15.66.47.68.510.112.815.817.218.118.920.622.023.6
   Kasei180230230310310390570650730730810810890980
   1.53.03.85.05.97.510.213.214.615.516.318.019.421.0
    Akasaka180230230310310470570650650730810810890
    1.52.33.54.46.08.711.713.114.014.816.517.919.5
     Tsurushi180180230310390570570650650730810810
     0.82.02.94.57.210.211.612.513.315.016.418.0
      Yamura machi180230230390470570570650730730810
      1.22.13.76.49.410.811.712.514.215.617.2
       Tsuru bunkadaigaku-mae180230310470470570570650730730
       0.92.55.28.29.610.511.313.014.416.0
        Toka ichiba180310390470470570650650730
        1.64.37.38.79.610.412.113.515.1
         Higashi katsura230310390390470570570650
         2.75.77.18.08.810.511.913.5
          Mitsutoge230310310390390470570
          3.04.45.36.17.89.210.8
           Kotobuki180230230310390390
           1.42.33.14.86.27.8
            Yoshiike onsenmae180180230310390
            0.91.73.44.86.4
             Shimoyoshida
<Chureito Pagoda>
180230230310
             0.82.53.95.5
              Gekkoji180230310
              1.73.14.7
               Mt.Fuji180230
               1.43.0
                Fujikyu
Highland
<Thomas Land>
180
                1.6
                 Kawaguchiko
                 

* Upper: Fares Lower: kilometers
* Child is half price (rounded up to the nearest 10 yen)
* The fare for entering and leaving with an IC card is different from the ticket fare.

Fujikyu railway ticket fare / IC fare comparison table

Ticket fare
Upper adult 180 230 310 390 470 570 650 730 810 890 980 1,040 1,100 1,170
Lower child 90 120 160 200 240 290 330 370 410 450 490 520 550 590
IC fare
Upper adult 173 224 305 387 468 561 642 723 805 886 977 1,039 1,100 1,161
Lower child 86 112 152 193 234 280 321 361 402 443 488 519 550 580

If you use an IC card ticket, the fare will be 1 yen unit.

Coupon fare table

11 ticket coupon fare table

Unit (yen)

OtsukiKami otsukiTanokuraKaseiAkasakaTsurushiYamura machiTsuru bunkadaigaku-maeToka ichibaHigashi katsuraMitsutogeKotobukiYoshiike onsenmaeShimoyoshida
<Chureito Pagoda>
GekkojiMt.FujiFujikyu
Highland
<Thomas Land>
Kawaguchiko
Otsuki1,7302,2403,0503,8704,6804,6805,6105,6106,4207,2308,8609,7709,7709,77010,39011,00011,610
8601,1201,5201,9302,3402,3402,8002,8003,2103,6104,4304,8804,8804,8805,1905,5005,800
 Kami otsuki2,2403,0503,8703,8704,6804,6805,6106,4207,2308,8608,8609,7709,77010,39011,00011,000
 1,1201,5201,9301,9302,3402,3402,8003,2103,6104,4304,4304,8804,8805,1905,5005,500
  Tanokura2,2403,0503,0503,8703,8704,6805,6106,4207,2308,0508,8608,8609,7709,77010,390
  1,1201,5201,5201,9301,9302,3402,8003,2103,6104,0204,4304,4304,8804,8805,190
   Kasei1,7302,2402,2403,0503,0503,8705,6106,4207,2307,2308,0508,0508,8609,770
   8601,1201,1201,5201,5201,9302,8003,2103,6103,6104,0204,0204,4304,880
    Akasaka1,7302,2402,2403,0503,0504,6805,6106,4206,4207,2308,0508,0508,860
    8601,1201,1201,5201,5202,3402,8003,2103,2103,6104,0204,0204,430
     Tsurushi1,7301,7302,2403,0503,8705,6105,6106,4206,4207,2308,0508,050
     8608601,1201,5201,9302,8002,8003,2103,2103,6104,0204,020
      Yamura machi1,7302,2402,2403,8704,6805,6105,6106,4207,2307,2308,050
      8601,1201,1201,9302,3402,8002,8003,2103,6103,6104,020
       Tsuru bunkadaigaku-mae1,7302,2403,0504,6804,6805,6105,6106,4207,2307,230
       8601,1201,5202,3402,3402,8002,8003,2103,6103,610
        Toka ichiba1,7303,0503,8704,6804,6805,6106,4206,4207,230
        8601,5201,9302,3402,3402,8003,2103,2103,610
         Higashi katsura2,2403,0503,8703,8704,6805,6105,6106,420
         1,1201,5201,9301,9302,3402,8002,8003,210
          Mitsutoge2,2403,0503,0503,8703,8704,6805,610
          1,1201,5201,5201,9301,9302,3402,800
           Kotobuki1,7302,2402,2403,0503,8703,870
           8601,1201,1201,5201,9301,930
            Yoshiike onsenmae1,7301,7302,2403,0503,870
            8608601,1201,5201,930
             Shimoyoshida
<Chureito Pagoda>
1,7302,2402,2403,050
             8601,1201,1201,520
              Gekkoji1,7302,2403,050
              8601,1201,520
               Mt.Fuji1,7302,240
               8601,120
                Fujikyu
Highland
<Thomas Land>
1,730
                860
                 Kawaguchiko
                 

* Upper: Adult
* Lower: Child

5 coupon fare table

Unit (yen)

OtsukiKami otsukiTanokuraKaseiAkasakaTsurushiYamura machiTsuru bunkadaigaku-maeToka ichibaHigashi katsuraMitsutogeKotobukiYoshiike onsenmaeShimoyoshida
<Chureito Pagoda>
GekkojiMt.FujiFujikyu
Highland
<Thomas Land>
Kawaguchiko
Otsuki7901,0201,3901,7602,1302,1302,5502,5502,9203,2904,0304,4504,4504,4504,7305,0005,280
4005107008801,0701,0701,2801,2801,4601,6502,0202,2202,2202,2202,3602,5002,640
 Kami otsuki1,0201,3901,7601,7602,1302,1302,5502,9203,2904,0304,0304,4504,4504,7305,0005,000
 5107008808801,0701,0701,2801,4601,6502,0202,0202,2202,2202,3602,5002,500
  Tanokura1,0201,3901,3901,7601,7602,1302,5502,9203,2903,6604,0304,0304,4504,4504,730
  5107007008808801,0701,2801,4601,6501,8302,0202,0202,2202,2202,360
   Kasei7901,0201,0201,3901,3901,7602,5502,9203,2903,2903,6603,6604,0304,450
   4005105107007008801,2801,4601,6501,6501,8301,8302,0202,220
    Akasaka7901,0201,0201,3901,3902,1302,5502,9202,9203,2903,6603,6604,030
    4005105107007001,0701,2801,4601,4601,6501,8301,8302,020
     Tsurushi7907901,0201,3901,7602,5502,5502,9202,9203,2903,6603,660
     4004005107008801,2801,2801,4601,4601,6501,8301,830
      Yamura machi7901,0201,0201,7602,1302,5502,5502,9203,2903,2903,660
      4005105108801,0701,2801,2801,4601,6501,6501,830
       Tsuru bunkadaigaku-mae7901,0201,3902,1302,1302,5502,5502,9203,2903,290
       4005107001,0701,0701,2801,2801,4601,6501,650
        Toka ichiba7901,3901,7602,1302,1302,5502,9202,9203,290
        4007008801,0701,0701,2801,4601,4601,650
         Higashi katsura1,0201,3901,7601,7602,1302,5502,5502,920
         5107008808801,0701,2801,2801,460
          Mitsutoge1,0201,3901,3901,7601,7602,1302,550
          5107007008808801,0701,280
           Kotobuki7901,0201,0201,3901,7601,760
           400510510700880880
            Yoshiike onsenmae7907901,0201,3901,760
            400400510700880
             Shimoyoshida
<Chureito Pagoda>
7901,0201,0201,390
             400510510700
              Gekkoji7901,0201,390
              400510700
               Mt.Fuji7901,020
               400510
                Fujikyu
Highland
<Thomas Land>
790
                400
                 Kawaguchiko
                 

* Upper: Adult
* Lower: Child